Legene på Kjøita er fra 15.08.2019 koplet opp mot www.helsenorge.no